Licensen på 200 kr. om året dækker udover kontingent til Dansk Taekwondo forbund også en kollektiv sportsskade forsikring. 

Gennem licensen er du dækket af følgende forsikringer:

Forsikring og rejser

 
Tryg kollektiv ulykkesforsikring - skadesanm.
Tryg kollektiv ulykkesforsikring - tandlægeerkl.

Desuden er vi gennem vort medlemsskab af Danmarks Idrætsforbund dækket af følgende forsikringer:

Fælles forsikringer: